تبلیغاتکنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
کنکور - تقویتی ریاضی (سیدهاشمی)
اعتماد از شما قبولی از ما

apei

  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
موضوعات وب آرشیو مطالب
ده اصل طلایی برای کنکور سراسری

ده اصل طلایی برای کنکور سراسری


1- اعتماد به نفس: خواستن توانستن است، قسمت پر لیوان را همیشه ببینید.


2- برنامه ریزی: با ذهن مثبت ساعات مفید و غیر مفید را تشخیص داده و شروع به برنامه ریزی مدون کنید.


3- اشتیاق و انگیزه: خود را طی 8 الی12 ماه طوری تقویت کنید که هیچ ذهنیت منفی خلل ایجاد نکند.


4- هدف گذاری: چند هدف کوچک همیشه هدف بزرگ و اصلی را تشکیل می هند.ده اصل طلایی برای کنکور سراسری


1- اعتماد به نفس: خواستن توانستن است، قسمت پر لیوان را همیشه ببینید.


2- برنامه ریزی: با ذهن مثبت ساعات مفید و غیر مفید را تشخیص داده و شروع به برنامه ریزی مدون کنید.


3- اشتیاق و انگیزه: خود را طی 8 الی12 ماه طوری تقویت کنید که هیچ ذهنیت منفی خلل ایجاد نکند.


4- هدف گذاری: چند هدف کوچک همیشه هدف بزرگ و اصلی را تشکیل می هند.


ده اصل طلایی برای کنکور سراسری


1- اعتماد به نفس: خواستن توانستن است، قسمت پر لیوان را همیشه ببینید.


2- برنامه ریزی: با ذهن مثبت ساعات مفید و غیر مفید را تشخیص داده و شروع به برنامه ریزی مدون کنید.


3- اشتیاق و انگیزه: خود را طی 8 الی12 ماه طوری تقویت کنید که هیچ ذهنیت منفی خلل ایجاد نکند.


4- هدف گذاری: چند هدف کوچک همیشه هدف بزرگ و اصلی را تشکیل می هند.


5- بزرگ اندیشی: برای نمره 20 بخوانید تا حداقل 15 بگیرید اگر برای 15 بخوانید احتمالا 10 می گیرید.


6- تصمیم گیری جدی: شروع کنید یعنی قوه را به فعل تبدیل کنید.


7- اقدام به عمل: به شکل عینی برنامه ریزی و اجرا کنید.


8- مدیریت زمان: زمانبندی کنید. مطالب را هنگام آ زمون از دروس ساده و متو سط شروع کنید و از پاسخگویی به سوالاتی جواب آن را که نمی دانید یا از تله های تستی پرهیز کنید.


9- اراده و پشتکار: تصمیمی را که گرفته اید ادامه دهید، نیمه راه رها نکنید.


10- تقویت حافظه: انتقال مطالب از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت را تقویت حافظه گویندو باید تکرار شود. ذهن همچون الماس هر چقدر کار کند براقتر می شود.
 چهارشنبه 20 اسفند 1393  06:14 ب.ظ    سید هاشمی
نظرات