تبلیغاتآموزشگاه علمی آذرپژوهان
آموزشگاه علمی آذرپژوهان
تقویتی - کنکور

apei

  • تازه ترین مطالب:
آخرین مطالب
موضوعات وب آرشیو مطالب


                                                                                   رزومه

نام ونام خانوادگی: سید رضا هاشمی

 

ساکن: آذربایجان شرقی شهر تبریز


سوابق تحصیلی


کارشناسی: ریاضی کاربردی دانشگاه پیام نور                                                                                    

    

موضوع پروژه

تبدیل لاپلاس Laplace : مشتق ، انتگرال ،‌ کانولوشن ، توابع متناوب ، دستگاه معادلات

دیفرانسیل ، گاما وبسل

   مقاله های ارائه شده

1-  آنالیز برداری : میدان برداری ، خطوط میدان رابطه با معادلات دیفرانسیل ، مشتق گیری

 از میدان و نماد گذاری واتحادهای جبری

2- انتگرال روی خم : انتگرال میدان برداری در امتداد خم ومیدان های برداری موضعاً پایسته


کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی ارومیه ( روزانه)                                                

   عنوان پایان نامه

فارسی : روش های عددی جدید برای معادلات با مشتقات جزیی کسری فضای رایز

لاتین: differential equations New numerical methods for the Riesz space fractional partial


سوابق حرفه ای


7 سال سابقه تدریس در مقاطع متوسطه  وکارشناسی


1- مدرس ، مدرسه دانش در شهر تبریز                                                                                                         از سال 89

2- مدرس ، مدرسه نیکان در شهر تبریز                                                                                                          از سال 94

3- مدرس موسسه ی علمی آذرپژوهان                                                                                                          از سال90

4- مدرس آموزشگاه خوبان                                                                                                                           از سال 89

5- مدرس آموزشگاه گوهران دانش                                                                                                              از سال 89

 

   دروس متوسطه

1- کنکور درس ریاضی رشته ها ی( علوم تجربی - ریاضی و فیزیک - فنی حرفه ای و علوم انسانی)

2- کنکور هندسه و ریاضیات گسسته

3- دروس ریاضی (همراه با جزوات کامل وروان درسی، با مثال ها وتمرینات طبقه بندی شده وحل تمرین های کتاب درسی سال  اول ، دوم وسوم دبیرستان)

4- دروس هندسه ( همراه با جزوات کامل وروان درسی وحل تمرین های کتاب درسی سال اول ، دوم وسوم دبیرستان)

5- درس ریاضیات  گسسته ( همراه با جزوه کامل وروان درسی)


   دروس کارشناسی

1- کنکور درس معادلات وریاضی عمومی 1و2 برای ورودی کارشناسی ارشد

2- معادلات دیفرانسیل ( همراه با جزوه کامل درسی مربوط به کلیه رشته ها)

3- ریاضیات پایه 1و2 کارشناسی رشته ریاضیات وکاربردهای آن

4- ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت( همراه با مثال های مفید امتحانی پایان ترم)

5- ریاضیات رشته کشاورزی (همراه با مثال های مفید امتحانی پایان ترم)

6- آمار واحتمالات 1و2 رشته ریاضیات وکاربردهای آن

7- آمار واحتمالات 1و2 رشته (بازرکانی ومدیریت)

8- آماررشته کشاورزی

  

 

مهارت ها


نرم افزاری

Office – matlab – xepersian     

 

آشنایی با زبان خارجی

     زبان انگلیسی

 

ارائه پوستر های آموزشی

     پوستر آموزشی (حد انتگرال)